21 julio, 2017

Parasha Mattot: Masei 2017

Parasha Mattot: Masei 2017 Pastor Walter Agosto from Pastor Walter Agosto on Vimeo.
8 julio, 2017

Parashat balak

balak-espanol-17 from Rico Cortes on Vimeo.
30 junio, 2017

Parasha Chukat 2017

Parasha Chukat 2017 : Pastor Walter Agosto from Pastor Walter Agosto on Vimeo.
17 junio, 2017

Parashat Shelach Lekha 2017

16 junio, 2017

Parasha Shelach 2017

Parasha Shelach 2017 from Pastor Walter Agosto on Vimeo.
10 junio, 2017

Parashat BeHa’alotcha