parasha Vayeshev 2016 from Pastor Walter Agosto on Vimeo.